Logo: Biocrete, link til forsidenTI Logo: Link til Teknologisk Institut
Biocrete
 Netgroup Netgroup  In English In English   Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Biocrete 

BioCrete

Dette dokument ligger i vores arkiv. Bemærk venligst, at dokumentet kan indholde informationer, der ikke længere er aktuelle.

Baggrunden for projektet ved starten i 2005 var, at man gennem længere tid havde anvendt flyveaske fra kulfyrede kraftværker i forbindelse med fremstilling af beton. Asken fra forbrænding af spildevandsslam har en række af de samme egenskaber som flyveaske fra kulfyrede kraftværker, og vil derfor sandsynligvis kunne anvendes på samme måde. Fuldskala-produktion af beton med bioaske fandt allerede sted i Danmark, men i meget begrænset omfang. Følgende barrierer for en yderligere anvendelse af bioaske blev identificeret:

  • Manglende dokumentation af den miljømæssige konsekvens, især i forbindelse med en mulig udvaskning af tungmetaller fra beton med bioaske
  • Manglende dokumentation af bioaskens tekniske egenskaber
  • Manglende dokumentation af de tekniske egenskaber af såvel frisk som hærdnet bioaske-beton
  • Behov for udbredelse af viden om bioaske og mulighederne for at anvende den i beton
  • Faciliteter til at håndtere bioasken både på spildevandsanlæggene og hos betonproducenterne.

Projektet fokuserede på disse fem barrierer for en øget anvendelse af bioaske i beton.